Vrijwillige Thuishulp.....
Ook voor u?!

Wat is vrijwillige thuishulp?

Je verzorgt

een dementerende of Alzheimer patiënt


Even tijd voor jezelf kunnen nemen

Je geeft aandacht

aan iemand die eenzaam of chronisch ziek is


Af en toe aandacht aan een ander

Je begeleidt

iemand die niet alleen de straat op kan of mag


Een arm om op te steunen

Je ondersteunt

iemand tijdens de laatste (terminale) fase in het leven


Een moment rust voor de mantelzorger

De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

Bron:wikipedia

Wat doet DVT?

Diaconaat is hulp bieden, daar waar dat nodig is.

Ieder mens kan in een situatie geraken, waarbij hulp voor lange of korte tijd nodig is. Maar ook ieder mens kan hulp geven. Samen zorgen dat een situatie verbetert, kan voldoening geven.

Solidariteit, het meeleven met elkaar is belangrijk, niet alleen in de kerken maar ook daarbuiten.

Diaconale Vrijwillige Thuishulp is een initiatief van Protestantse kerken:
Hervormde Gemeente Everdingen
Hervormde Gemeente Hagestein - Hoef en Haag
PKN Vianen
Hervormde Gemeente Zijderveld
Hersteld Hervormde Gemeente Vianen
Baptisten Gemeente De Rank Rivierenland Christelijk Gereformeerde kerk

Nieuwe vrijwilligers DVT gezocht!

Ieder mens kan in een situatie geraken, waarbij hulp voor lange of korte tijd nodig is. Maar ook ieder mens kan hulp geven. Samen zorgen dat een situatie verbetert, kan voldoening geven. Solidariteit, het meeleven met elkaar is belangrijk, niet alleen in de kerken, maar ook daarbuiten.

De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers gaat elk jaar omhoog, waardoor sommige taken lichamelijke problemen opleveren, zoals b.v. het duwen van een rolstoel. Vandaar dat wij op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers die ons willen komen versterken.

Wat doet de DVT:

Hulp bij chronische zieken, bezoekje bij eenzaamheid, bij dementerenden of Alzheimerpatiënten maar ook begeleiding naar het ziekenhuis of een keer een boodschap doen voor een naaste, samen wandelen zijn zomaar een aantal zaken waar wij hulp bij bieden. Deze hulp bieden wij aan voor de inwoners van Vianen, Hoef en Haag, Hagestein, Everdingen en Zijderveld.

Wij werken vanuit een christelijke levensvisie, maar mensen die niet aangesloten zijn bij een kerkgenootschap, maar zich wel kunnen vinden in de doelstelling van de  DVT zijn van harte welkom als vrijwilliger.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een van onze coördinatoren.

Neem, als je hulp wilt of vrijwilliger wilt worden contact op met één van onze coördinatoren.

Martijn v.d.Linden-de Leeuw, 06- 8486780
Gerrie de Heer, 06-48486745

Algemeen e-mailadres: dvt-vianen@outlook.com

Bestuur

Marcel Verboom Voorzitter 0347-372080
mc.verboom@casema.nl
Hans Smit Secretaris 0347-375752
19jchsmit54@gmail.com
Maaike de Leeuw Penningmeester 0347-351872
maaike-deleeuw@hotmail.com

Ook financiële steun is welkom


Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL58 RABO 03360.70.837 t.n.v. stichting Diaconale Vrijwillige Thuishulp Vianen.

Op zoek naar...

De Diaconale Vrijwillige Thuishulp is op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

In het activiteiten boekje staat wat er zoal gedaan wordt. Diaconaal hulp bieden daar waar dat nodig is in Vianen, Hagestein, Everdingen en Zijderveld. De doelgroep: Een ieder die hulp behoeft zonder uitzondering van ras, geloof, huidskleur of geslacht.
Een korte omschrijving van vrijwilligers die wij zoeken:
* Iemand die de mantelzorger wil ontlasten wanneer bijvoorbeeld de partner Alzheimerpatiënt is of chronisch ziek.
* Iemand die eenzaam of chronisch ziek is bezoeken. Wat afleiding geven.
* Iemand die de kracht heeft om een rolstoel te duwen of een ondersteunende arm te bieden zodat men ook weer eens naar buiten kan.
* Iemand die mensen wil begeleiden naar het ziekenhuis.
* Tijdens de laatste (terminale) levensfase er voor de ander zijn.
* Iemand die anderen graag wil helpen, maar niet weet wie hulp nodig heeft.

Er zijn hulpvragen die niet in dit rijtje passen. Met een duidelijke hulpvraag wordt er een oplossing gezocht. Bijvoorbeeld tijdelijk boodschappen doen voor mensen die net uit het ziekenhuis komen en dit nog niet zelf kunnen. Wat de DVT zo uniek en bijzonder maakt.
Echt tijd en aandacht kunnen geven daar waar nodig is. U kan zelf aangeven hoeveel tijd u er in wil steken. Iedere hulp wordt zeer gewaardeerd. U bent en doet het niet alleen. Vele handen maken licht werk.

U kunt zich opgeven bij de volgende coördinatoren:
Martijn v.d.Linden-de Leeuw, 06-48486780
Gerrie de Heer, 06-48486745
Algemeen e-mailadres:
dvt-vianen@outlook.com